18. 4. 2024
Po zápise do prvních tříd

Výsledky zápisu s kódy uchazečů budou zveřejněny na webových stránkách školy www.malostranskeskoly.cz a na vývěsce školy u budovy v Karmelitské ulici do 30 dnů ode dne zápisu (tj. do 18.5. 2024...

Více

18. 4. 2024
Roční období a živly

Projekt školní družiny v rámci rozličných činností a aktivit pokračuje. Děti své znalosti a představy průběžně výtvarně ztvárňují.

18. 4. 2024
ŠD v knihovně

Ve středu 10.4. děti z 1. a 2. oddělení školní družiny navštívily knihovnu na Mariánském náměstí. Tentokrát šlo o četbu a hry se zaměřením na písmenka. Součástí programu byla i malá výtvarná dílna. 

16. 4. 2024
Gymnasia cantant online

I tento rok se náš školní sbor Josef dostal do celostátního kola soutěže Gymnasia cantant.

Je to akce třídenní, zpívá se téměř nepřetržitě, ale soutěží se v pátek. I letos je možné sledovat sborové klání ...

Více

15. 4. 2024
Nepravidelný originální videožurnál

Kroužek mediální gramotnosti přináší záznam divadelního představení Živá voda, které na naší škole odehrál dramatický kroužek na konci letošního ledna. Video připravili, sestříhali a upravili žáci mediálního kroužku. Zvláštní poděkování patří Tomáši Leščákovi za snahu a...

Více

8. 4. 2024
Knižní novinky

Přinášíme vám přehled dubnových knižních novinek.  

8. 4. 2024
1/2 Maraton Praha

6. dubna proběhl první závod naší Runczech sezony. Půlmaraton - 21 km a nějaké drobné. 

Letos se poprvé startovalo z Holešovické tržnice. A letos to také bylo v cíli opravdu náročné, běžci se hádali s námi a prali mezi sebou. Asi proto, že bylo horko. A běžci také...

Více

2. 4. 2024
Barevný týden

Před Velikonocemi si první stupeň zpestřil výuku zapojením do projektu "Barevný týden". Dle možností jednotlivých tříd se nám probarvilo vyučování. Žáci ze starších ročníků měli možnost si připravit výuku do...

Více

19. 3. 2024
Digitalizujeme školu

Informace o realizaci investice NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY naleznete zde.

19. 3. 2024
Návštěva Pražského hradu

Ve středu 6. března v rámci školní družiny děti navštívily Pražský hrad. Katedrálou, Zlatou uličkou a Daliborkou je provedla paní Novotná, babička jedné naší žákyně, které za tuto laskavost patří velké díky.