Jste zde

Základní informace

Malostranská základní škola je plně organizovanou základní školou; je fakultní školou Pedagogické fakulty i Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Výuka probíhá ve dvou budovách.

V budově v Karmelitské ulici č.11 probíhá výuka žáků prvního až pátého ročníku, v budově v Josefské ulici výuka žáků šestého až devátého ročníku.

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Malostranské základní školy.

Zájemci o přestup, kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Renatu Turkovou na čísle 257 289 442 nebo 739 377 744.