Jste zde

Sdružení rodičů a přátel školy

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ MALOSTRANSKÁ (SRPŠ)

Hlavním posláním Spolku je podpora celotřídních aktivit, aby se děti ve škole cítily dobře, navazovaly přátelství a měly se svými spolužáky i jiné zážitky než jen ty z výuky. Součástí toho je také snaha pomoci dětem ze sociálně slabších poměrů, aby nebyly z některých aktivit vyčleněny.

SRPŠ nevytváří zisk a veškeré prostředky tvořené z příspěvků rodičů jsou využity na nákup pomůcek, drobného vybavení, hygienických potřeb a na dosažení výše popsaných cílů.

SRPŠ každoročně pravidelně podporuje: Zahradní slavnost, Vánoční koncert, Vánoční trhy v Karmelitské, Vyvádění žáků 5 i 9. tříd, Mikulášskou nadílku, návštěvy divadel, odměny na Školách v přírodě, dárky na Den dětí, taneční představení, přednášky o přírodě, nákup knih do knihovny, výlety tříd a v neposlední řadě sociální příspěvky na ŠVP či lyžařské výcviky.

Výkonný výbor SRPŠ je 3členný a v průběhu roku plní přijatá usnesení Rady SRPŠ (19členná, tvořena zástupci jednotlivých tříd). Rada spolku se schází minimálně dvakrát ročně. Činnost ve všech orgánech SRPŠ je dobrovolná a bez nároku na odměnu. Více viz Stanovy SRPŠ.

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při ZŠ Malostranská (SRPŠ)

Josefská 7, 118 00, Praha 1

E-mail: SRPSMalostranska@gmail.com

ISDS: 5im8y84

https://malostranskeskoly.cz/sdruzeni-rodicu-pratel-skoly

(LEDEN 2023)

 

Zápis ze schůze 15. 6. 2023

Zápis ze schůze 14. 12. 2022

Zápis ze schůze 20. 10. 2022

Zápis ze schůze 2. 3. 2022

Zápis ze schůze 14. 2. 2022

Zápis ze schůze 8. 2. 2022

Zápis ze schůze 5. 11. 2020

Zápis ze schůze 16. 11. 2019

Zápis ze schůze 3. 4. 2019

Zápis ze schůze 1. 11. 2018

Zápis ze schůze 24. 5. 2018

Zápis ze schůze 2. 4. 2018

Zápis ze schůze 13. 9. 2017

Zápis ze schůze 27. 4. 2017

Zápis ze schůze 30. 3. 2017

Zápis ze schůze 1. 11. 2016

 

Starší dokumenty:

Stručná finanční rozvaha za minulý školní rok , tj. 2007/2008

Zápis ze schůze z 21. 10. 2009

Vyúčtování za školní rok 2008-2009

Zápis ze schůze 16. 2. 2010

Zápis ze schůze 11. 3. 2010

Zápis ze schůze 20. 4. 2010

Zápis ze schůze 8. 6. 2010

Zápis ze schůze 5. 10. 2010

Zápis ze schůze 1. 12. 2010

Zápis ze schůze 1. 11. 2011

Zápis ze schůze 7. 6. 2011

Zápis ze schůze 27. 3. 2012

Zápis ze schůze 23. 10. 2012

Zápis ze schůze 26. 3. 2013

Zápis ze schůze 19. 11. 2013

Zápis ze schůze 25. 3. 2014

Zápis ze schůze 29. 9. 2014

Zápis ze schůze 4. 4. 2015 

Zápis ze schůze 3. 11. 2015

Zápis ze schůze 5. 4. 2016