Jste zde

Výjezdové akce

Žáci se v průběhu studia zúčastní mimo jiné následujících (nesportovních) akcí:

prima - adaptační kurz

tercie - výjezd do Anglie

Akce je určena pro žáky tercií, kteří v období květen/červen navštíví na 9 dní Anglii.

Žáci se zdokonalí v angličtině, používají znalosti v praxi, poznají cizí zemi a její zvyky. Učí se samostatnosti v cizím prostředí a orientaci v cizině. Jsou ubytováni po dvou až třech v rodinách - ta jim zabezpečuje snídaně, večeře a obědy pak formou balíčku.

Součástí je také 12-15 lekcí výuky s rodilými mluvčími.

Předpokládaná cena zájezdu činí 11.500,- Kč. V částce je zahrnuto ubytování, strava, výlety, český průvodce a doprava autobusem, který zůstává se studenty po celou dobu pobytu a vozí je na různé výlety.

Předpokládaný počet účastníků je 45 žáků, akce je dobrovolná, nepoviná, organizátoři přijímají přihlášky od žáků po poradě s třídníni učiteli, vyjíždějí děti bez kázeňských potíží.

Zájemci se mohou informovat u Hany Novotné.

 

vyšší gymnázium - výjezd do Francie (výběrově francouzštináři)

kvinta až septima - humanitně-přírodovědné výjezdy