Jste zde

učebnice

Základní učebnice půjčuje na každý školní rok žákům škola. Učebnice jazyků a pracovní sešity (jsou-li vyžadovány) si žáci kupují sami a nadále jim zůstávají k dispozici i v dalších ročnících.

Následuje seznam knih, které si žáci sami kupují. Budoucím žákům prim nedoporučujeme učebnice kupovat před začátkem školního roku.

 

Německý jazyk

III. ročník: Begegnungen A1, odkaz na učebnici naleznete zde

IV. ročník: Themen Aktuell 1 (učebnice, pracovní sešit), vydavatelství Hueber 

Francouzský jazyk

-

Španělský jazyk

II. ročník: La Pandilla, nakl. Edelsa

III. ročník: Aventura 1. nakl. Klett 

IV. ročník: Aventura 1. nakl. Klett

Dějepis

I. ročník: Pracovní sešit k Dějinám pravěku a starověku, nakl. SPL Práce
II. ročník: Pracovní sešit k Dějinám středověku a raného novověku, nakl. SPL Práce
III. ročník: Pracovní sešit k Dějinám novověku, nakl. SPL Práce
IV. ročník: Pracovní sešit k Dějinám moderní doby, nakl. SPL Práce

Chemie (pracovní sešity)

II. ročník: Chemie - úvod do obecné a anorganické chemie, Nová škola, Mach. J, Plucková I.

III. ročník: Chemie - úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, Nová škola, Plucková I., Śtibor J.


 

Učebnice pro kvintu - oktávu (vyšší stupeň gymnázia)

Od kvinty po oktávu si žáci kupují všechny učebnice sami.

!!!! POZOR !!!! Doporučenou rozšiřující literaturu pro vyšší stupeň gymnázia naleznete zde.

 

  • KVINTA

Český jazyk a literatura

Na češtinu si studenti jednotlivých ročníků kupují učebnice podle doporučení svého vyučujícího.

Německý jazyk

Themen Aktuell 2 (učebnice, pracovní sešit), vydavatelství Hueber

Španělský jazyk

Aventura 2. nakl Klett

Ruský jazyk

Raduga 1 (učebnice, pracovní sešit), Jelínek a kol., nakl. Fraus

Latina

ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Pars 1. Familia Romana

Dějepis

-

Geografie

Atlas světa, kolektiv autorů, nakl. Kartogtrafie Praha

Matematika

Základní poznatky z matematiky, nakl. Prometheus
Rovnice a nerovnice, nakl. Prometheus
Planimetrie, nakl. Prometheus

Fyzika

Fyzika pro gymnázia - Mechanika, Bednařík a kol.
Fyzika pro gymnázia - Spec. teorie relativity, K. Bartuška

Biologie

Biologie rostlin pro gymnázia, Kincl, L. a kol., Fortuna, Praha

Obecná biologie, Kubišta, Václav, Fortuna, Praha

Dějiny umění

Průvodce výtvarným uměním, 1. a 2. díl - autoři: Bláha, Adamec, Šamšula, Hirschová, Slavík

  • SEXTA

Český jazyk a literatura

Na češtinu si studenti jednotlivých ročníků kupují učebnice podle doporučení svého vyučujícího.

Německý jazyk

Themen Aktuell 2 (učebnice, pracovní sešit), vydavatelství Hueber

Španělský jazyk

Aventura 2. nakl. Klett

Ruský jazyk

Raduga 2 (učebnice, pracovní sešit), Jelínek a kol., nakl. Fraus

Dějepis

Středověk a raný novověk (Dějepis pro G a SŠ Il.), Čornej a kol., nakl. SPN
Novověk (Dějepis pro G a SŠ IIl.), Hlavačka, nakl. SPN

Geografie

Atlas světa, kolektiv autorů, nakl. Kartogtrafie Praha

Matematika

Funkce, Odvárko, nakl. Prometheus
Goniometrie, Odvárko, nakl. Prometheus
Stereometrie, E. Pomykalová, nakl. Prometheus

Fyzika

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika, Bartuška, Svoboda
Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění, Lepil

Biologie

Biologie živočichů pro gymnázia, Smrž, J. a kol., Fortuna, Praha

Dějiny umění

Průvodce výtvarným uměním, 2. a 3. díl - autoři: Bláha, Adamec, Šamšula, Hirschová, Slavík

  • SEPTIMA

Český jazyk a literatura

Na češtinu si studenti jednotlivých ročníků kupují učebnice podle doporučení svého vyučujícího.

Německý jazyk

Begegnungen B1+, odkaz na učebnici naleznete zde

Španělský jazyk

Aventura 3. nakl. Klett

Ruský jazyk

Raduga 3 (učebnice, pracovní sešit) Jelínek a kol., nakl. Fraus

Dějepis

Novověk (Dějepis pro G a SŠ IIl.), Hlavačka, nakl. SPN
Nejnovější dějiny (Dějepis pro G a SŠ IV.), J. a J. Kuklíkovi, nakl. SPN

Geografie

Atlas ČR, kolektiv autorů, nakl.: Kartografie Praha

Zeměpisný seminář

Atlas světa, kolektiv autorů, nakl. Kartogtrafie Praha

Matematika

Analytická geometrie, Odvárko, nakl. Prometheus
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika, E. Calda, V. Dupač, nakl. Prometheus
Komplexní čísla, E. Calda, nakl. Prometheus

Fyzika

Fyzika pro gymnázia - Elektřina a magnetismus, Lepil, Šedivý
Fyzika pro gymnázia - Optika, Lepil, Kupka
Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta, Štoll

Biologie

Biologie člověka pro gymnázia, Novotný, Hruška

Latina

ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Pars 1. Familia Romana

Dějiny umění

Průvodce výtvarným uměním, 3. a 4. díl - autoři: Bláha, Adamec, Šamšula, Hirschová, Slavík

  • OKTÁVA

Český jazyk a literatura

Na češtinu si studenti jednotlivých ročníků kupují učebnice podle doporučení svého vyučujícího.

Německý jazyk

Tangram Aktuell 3 (lekce 5-8)

Glossar 3 (lekce 5-8)

Španělský jazyk

Aventura 3. nakl. Klett

Ruský jazyk

Raduga 3 (učebnice, pracovní sešit) Jelínek a kol., nakl. Fraus

Matematika

Posloupnosti a řady, nakl. Prometheus
Diferenciální a integrální počet, Hrubý, Kubát, nakl. Prometheus

Latina

ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Pars 1. Familia Romana

Zeměpisný seminář

Atlas světa, kolektiv autorů, nakl. Kartogtrafie Praha

Dějiny umění

Průvodce výtvarným uměním, 4. a 5. díl - autoři: Bláha, Adamec, Šamšula, Hirschová, Slavík

Dějiny moderní doby
 
Nejnovější dějiny (Dějepis pro G a SŠ IV.), J. a J. Kuklíkovi, nakl. SPN