Jste zde

studentský parlament

Studentský parlament je jakousi samosprávu na škole. Mohou se do něj zapojit všichni s jakýmkoliv nápadem na zlepšení a oživení školy, Parlament rozhoduje po třídách, každá má jeden hlas. Volí si předsednictvo, které ho koordinuje, jedná s vedením školy a uskutečňuje projekty a akce.  
Studenti si tak sami zařídili třeba školní trička a mikiny, provozují studentskou kuchyňku a organizují Diskusní fórum, blešáky, burzy učebnic anebo Filmový klub Ten pořádá pravidelné projekce filmů napříč všemi žánry od klasik, přes dokumenty Jednoho světa na školách, až po moderní tvorbu. Na promítání si zve zajímavé hosty, kteří mají co říct, tedy režiséry, filmové teoretiky a tak podobně. Studentské aktivity si můžete najít třeba, jak jinak, na Facebooku nebo Instagramu.

STUDENTSKÝ PARLAMENT SI KLADE ZA CÍL:

- informovat studenty o dění na škole a projednávat jejich stanoviska;

- jednat s vedením školy a pedagogy na základě společného stanoviska studentů;

- fungovat jako mediátor mezi studenty, pedagogy a vedením školy;

- podporovat spolupráci mezi studenty, pedagogy a vedením školy;

- organizovat zájmové i celoškolní akce či napomáhat jejich realizaci;

- zastupovat studenty školy ve studentských organizacích;

- přispívat ke zkvalitňování výuky;

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA:

NA ZAČÁTKU KAŽDÉHO ŠKOLNÍHO ROKU může KAŽDÝ STUDENT kandidovat na:

- Zástupce třídy (každá třída má 1-3 zástupce, volí je třída)

- Člena Předsednictva/volenou funkci (Předsednictvo má 6 členů, volí je zvolení zástupci tříd)

- Pověřenou funkci (Pověřené funkce určují členové Předsednictva)

 

PŘEDSEDNICTVO TVOŘÍ:

Funkce pro spolužáky:

PROJEKTOVÝ VEDOUCÍ

1. připravuje a koordinuje všechny projekty Studentského parlamentu (Například : Nový nábytek a odpočinková místa)

ŽÁKOVSKÝ OMBUDSMAN

1. přijímá podněty, které se týkají chodu školy nebo vzájemných vztahů na škole a řeší je s členy Parlamentu, pedagogy nebo vedením školy

2. zodpoví Vám dotazy k fungování Studentského parlamentu

PORADCE PRO VÝUKU

1. řeší různé změny a zlepšení vy výuce na Malostranských školách. Spolupracuje s pedagogickým koordinátorem Parlamentu a vedením školy

2. přijímá podněty, které se týkají změn či zlepšení výuky a řeší je s pedagogy, vedením školy a dalšími.

 

Funkce pro Parlament:

PŘEDSEDA ZASEDÁNÍ

1. svolává a moderuje schůze Studentského parlamentu a Předsednictva

2. připravuje body, které se na schůzích projednají

3. připravuje harmonogram schůzí na každé pololetí

4. koordinuje aktivity ostatních členů Studentského parlamentu

PUBLIC RELATIONS (PR)

1. spravuje sociální sítě, webovou stránku a Email Studentského parlamentu

2. pravidelně informuje studenty, pedagogy a veřejnost o aktivitách Studentského parlamentu

3. pomáhá s propagací studentských aktivit na škole i mimo ni

POKLADNÍK

1. stará se o peníze Studentského parlamentu, je zodpovědný za hospodaření

2. schvaluje všechny výdaje Studentského parlamentu. Bez jeho souhlasu nebudou výdaje proplaceny!