Jste zde

Spolek přátel Malostranského gymnázia

Spolek přátel Malostranského gymnázia

Josefská 7, 118 00 Praha 1, IČ: 63837048, DIČ: CZ63837048

Bankovní spojení: KB Praha 1, Číslo účtu: 19-5438080247/0100

Kontakt na vedení SPMG: spmg@malgym.cz

-----------------------------------------------------------------------

Členský poplatek 1500,- Kč/student/školní rok - možno platit převodem na účet či v hotovosti třídnímu učiteli.

Stanovy spolku

Valná hromada SPMG - 2023

 

Uzávěrka roku 2022: Přehled o majetku a závazcích k 31.12.2022Příloha

Přehled o majetku a závazcích za rok: 2021, 202020192018, 2017, 2016