Jste zde

Spolek přátel Malostranského gymnázia

Spolek přátel Malostranského gymnázia

Josefská 7, 118 00 Praha 1, IČ: 63837048, DIČ: CZ63837048

Bankovní spojení: KB Praha 1, Číslo účtu: 19-5438080247/0100

Kontakt na vedení SPMG: spmg@malgym.cz

-----------------------------------------------------------------------

Členský poplatek 1000,- Kč/student/školní rok - možno platit převodem na účet či v hotovosti třídnímu učiteli.

Stanovy spolku

Seznam zástupců tříd pro školní rok 2021/2022 .... bude doplněn po valné hromadě v dubnu 2022.

 

Uzávěrka roku 2021: Přehled o majetku a závazcích k 31.12.2021 a Příloha

Přehled o majetku a závazcích za rok: 2021202020192018, 2017, 2016