Seznam oznámení

Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., č.j.: G/JOS/OD/13/2023, odpověď, zveřejněno 8. 2. 2023, sejmout 11. 2. 2029.