Jste zde

Šablony II

Název projektu: „Podpora Malostranské základní školy - Šablony II“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012297

Skutečné datum zahájení: 1. 3. 2019

Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2021

Schválený rozpočet projektu: 1 169 205,00 Kč

Cílem projektu je: zkvalitnění práce školy při začleňování žáků s potřebou podpůrných opatření do kolektivu a prohlubování dalšího vzdělávání pedagogů.