Jste zde

šablony II

Název projektu: „Podpora vzdělávání na Malostranském gymnáziu“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016538

Skutečné datum zahájení projektu: 1. 10. 2019

Skutečné datum ukončení projektu: 30. 9. 2021

Schválený rozpočet projektu: 1 704 941,00 Kč

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které jsou klíčové pro školu v rámci budoucího směřování: zkvalitnění kariérového poradenství, další vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností a tandemová výuka.