Jste zde

Šablony EU 2017 - 18

Název projektu: „Podpora Malostranské základní školy formou šablon dle výzvy MŠMT“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004715

Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019

Schválený rozpočet projektu: 905 477,00 Kč

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování: vzdělávání pedagogů a individuální podpora žáků.