Jste zde

šablony EU 2017 - 18

Název projektu: „Podpora Malostranského gymnázia formou šablon dle výzvy MŠMT“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008183

Skutečné datum zahájení projektu: 2. 10. 2017

Skutečné datum ukončení projektu: 30. 9. 2019

Schválený rozpočet projektu: 980 694,00 Kč

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování: vzdělávání pedagogů a kariérní poradenství žákům.