Jste zde

Pronájmy

Lze sjednat jednorázové i pravidelné hodinové pronájmy učeben, malé a velké tělocvičny, horolezecké stěny, případně střešní terasy s výhledem na panorama Malé Strany a Hradčan (pro speciální příležitosti, např. natáčení).

Bližší informace získáte na sekretariátu školy u paní Kopečné - kopecna.gabriela@malgym.cz

Pozn.: Veškeré pronájmy se sjednávají s Malostranskou ZŠ, která má ve správě naši školní budovu.

Pro vaši lepší orientaci vyzkoušejte 3D model školy a jejího okolí.

 

 

 

Foto: