Jste zde

Projekt CZ.2.17/3.1.00/32611

Vytvoření systému podpory a integrace žáků se specifickými poruchami učení na Malostranské ZŠ

Malostranská základní škola získala v rámci 2. výzvy Operačního programu Praha Adaptabilita, prioritní osy Modernizace počátečního vzdělávání, finanční dotaci na projekt:

„Vytvoření systému podpory a integrace žáků se specifickými poruchami učení na Malostranské základní škole“.

Žádost byla schválena usnesením zastupitelstva HMP č. 32/46 ze dne 17.12.2009, číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/32611.

Realizace projektu probíhala od 1.2.2010 do 31.7. 2012, tedy po dobu 30 měsíců.

 

Výstupy projektu (volně k dispozici):

1) Systém školení pedagogických pracovníků pro práci se žáky s SPU

2) Soubor ověřených metod práce se žáky s SPU

3) Soubor ověřených pomůcek pro práci se žáky s SPU

4) Manuál metod hodnocení žáků s SPU

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
 a rozpočtu hl. města Prahy v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti