Jste zde

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - VÝSLESLEDKOVÁ LISTINA po náhradním termínu

Vzor odvolání je k dispozici zde.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prim gymnázia na školní rok 2023/24 a stanovení kritérií pro přijímání uchazečů

 

Termíny přijímacích zkoušek jsou následující:

I. termín 17. dubna 2023 (náhradní termín – 10. května 2023)

II. termín 18. dubna 2023 (náhradní termín - 11. května 2023)

 

 

Přihlášky ke vzdělávání lze podávat nejpozději do 1. 3. 2023 včetně:

  1. Osobně v sekretariátu školy v po – čt 8 – 16 h., v pátek 8 – 14 h.
  2. Doporučeným dopisem na adresu školy
  3. Do datové schránky školy s elektronickým podpisem zák. zástupce nebo konvertovaným dokumentem - ID datové schránky: nvuygkw

 

Dokumenty k přijímacím zkouškám:

 

Přihláška musí být potvrzena základní školou (u výpisu známek). V případě, že základní škola přihlášku nepotvrdí, je potřeba k přihlášce dodat ověřenou kopii vysvědčení ze 4. třídy a pololetního vysvědčení za 5. ročník.

Potvrzení od lékaře nevyžadujeme.

Kód a název naší školy je: 79-41-K/81 gymnázium.

Žáci s SVP přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení  obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Konáme pouze jednotné státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Přijímací řízení se řídí vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.