Jste zde

Přestupy na Malgym

Zájemcům z jiné střední školy, kteří by chtěli přestoupit  na naše gymnázium, doporučujeme informovat se o možnosti přestupu na vedení školy. Přijetí podmiňujeme složením rozdílových zkoušek z českého jazyka a literatury, z anglického jazyka a z matematiky, případně z dalších předmětů stanovených ředitelem školy.

O zařazení uchazeče do odpovídajícího ročníku a třídy rozhoduje ředitel školy.

Přestup je možný pouze v případě, že škola má volnou kapacitu a že v některé třídě požadovaného ročníku je volné místo.

Více informací najdete v § 66 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.