Jste zde

poskytování informací

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

Podrobné informace o sazebníku úhrad za poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem

za doručení prostřednictvím datové schránky – zdarma

za doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je účtována úhrada dle aktuálního ceníku poskytovatele poštovních služeb

 

Náklady na balné jsou stanoveny ve výši 25,- Kč.

Úhrada za pořízení kopií
za pořízení jedné strany černobílé kopie A4 2,50 Kč
za pořízení jedné strany barevné kopie A4 5,- Kč
za pořízení oboustranné černobílé kopie A4 4,50 Kč
za pořízené oboustranné barevné kopie A4 9,50 Kč

Úhrada za opatření technických nosičů dat
CD 10,- Kč
DVD 15,- Kč

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady za každých započatých 15 minut mimořádně rozsáhlého vyhledávání 100,- Kč.

Celková výše úhrady za poskytnutí informací je dána součtem jednotlivých nákladů. Nepřesáhne-li celková úhrada částku 100,- Kč, není úhrada požadována.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně nebo datovou schránkou oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované částky.

 

 

V Praze 1. 9. 2022                                                                                                                           

 

Mgr. Tomáš Ledvinka

ředitel školy