Jste zde

Národní plán obnovy

 

Na prevenci digitální propasti jsme obdrželi podporu z projektu NPO, z níž byla pořízena mobilní digitální zařízení.

  • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.
  • Účelem je pořízení základních mobilní digitálních technologií (notebook, chromebook, tablet, chytrý telefon..., včetně příslušenství a mobilních digitálních technologií pro žáky se SVP) k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

V případě potřeby zapůjčení zařízení požádá zákonný zástupce žáka o zapůjčení zařízení vedení školy prostřednictvím učitele informatiky nebo třídního učitele.

Foto: