Jste zde

Informace pro žadatele o vykonání nostrifikačních zkoušek

Přihlášku ke zkoušce je možno podat:                                                                           

a) elektronicky na adresu: becvarova.iva@malgym.cz

b) osobně v budově školy v kanceláři zástupkyň – 1. patro v následujících konzultačních hodinách:           

Po 9,00 – 12,00

Út 14,00 – 17,00

St 10,00 – 11,30

Čt 11,00 – 12,30         13,00 – 14,00

 

K přihlášce je nutno:

a) předložit (resp. zaslat e-mailem naskenované) rozhodnutí MHMP o konání nostrifikační zkoušky

b) sdělit kontaktní údaje žadatele (telefon, email)

 

Opravné zkoušky nejsou možné. Pokud uchazeč jednu ze zkoušek nesloží úspěšně, musí podat novou žádost na MHMP.

Přesný termín a čas zkoušky obdrží žadatel elektronicky.

Před zahájením zkoušky je nutné předložit průkaz totožnosti žadatele (cestovní pas, občanský průkaz) a originální verzi rozhodnutí MHMP o konání nostrifikační zkoušky.

 

 

Mgr. Tomáš Ledvinka

 

ředitel školy