Jste zde

Historie školy

Budova školy leží v jedné z nejkrásnějších a historicky nejbohatších částí Prahy, nedaleko Karlova mostu a Malostranského náměstí. Archeologické nálezy starého opevnění ze 7. - 10. století, které byly nalezeny při rekonstrukci šaten v 90. letech 20. století, ukazují na souvislé osídlení této lokality již od raného středověku.

Historie samotné školy se začíná psát roku 1884. Dne 28.9. 1884 byla vysvěcena obecná a měšťanská škola, která navázala na tradici farních škol u sv. Mikuláše a u sv. Tomáše.

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 získává název "Chlapecká a dívčí škola v Josefské ulici". Od této doby prakticky dodnes se v budově nachází základní škola.

Ovšem v září 1995 bylo slavnostně otevřeno osmileté gymnázium, které vzniklo za spolupráce a dohledu pedagogické fakulty a katedry pedagogiky UK. Cílem bylo umožnit studium i studentům s SVP a celkově rozšířit síť osmiletých gymnázií v Praze.

6.2. 2007 bylo slavnostně otevřeno nové čtvrté patro.