Jste zde

Erasmus +

Projekt - Mobilita učitelů

V roce 2020 byl škole schválen dvouletý projekt zaměřený na zahraniční mobility pedagogů:

  • jazykové kurzy v zahraničí pro učitele nejazykových předmětů
  • kurzy projektového managementu
  • stínování na školách

Cílem tohoto projektu je zapojit do budoucna větší počet učitelů do mezinárodních projektů, kterých se budou účastnit žáci, především v rámci "Partnerství škol".

Bohužel průběh projektu byl narušen restrikcemi spojenými s pandemií Covid-19. Na žádost školy byla realizace projektu prodloužena o jeden rok, tzn. až do konce roku 2023.

Grantovou dohodu k projektu naleznete zde.

 

Akreditace školního vzdělávání v rámci projektů Erasmus+

V roce 2022 byla škole schválena Akreditace školního vzdělávání v rámci projektů Erasmus+ až do roku 2027.

V rámci dlouhodobého rozvoje školy jsme si zažádali kromě finančních prostředků na mezinárodní projekty " Partnerství škol" především o dlouhodobé a krátkodobé mobility žáků na střední školy v zemích EU.

V tomto školním roce vyjelo a ještě vyjede 25 žáků. Ohlasy jsou veskrze velmi kladné, žáci se zdokonalí nejen v cizím jazyce, poznají i život na škole v jiné zemi a celkově si rozšíří své obzory.

V souladu s již schválenou akreditací se chystáme žádat o tyto žákovské mobility i v následujících letech.

Grantovou dohodu k projektu naleznete zde.

Akreditace je k nahlédnutí zde.