12. 2. 2022
Akrylové barvy

Během ledna 2022 jsme začali v 7. a 8. třídě v předmětu Netradiční výtvarná výchova malovat s akrylovými barvami.

Děti si vybraly obrázky, které je nějak zaujaly, nechaly se jimi jen inspirovat či se jich držely.

Seznámení s novým výtvarným vyjadřovacím prostředkem a samotný proces je bavil i zaujal.

Podívat se můžete v galerii.