1. 11. 2023
Stop plýtvání!

Minulý týden byl ve znamení boje proti plýtvání. Velkou měrou se na něm podílí naše oblékání. Rychlá móda je mor! A my jsme se pokusili ukázat, že každý kousek oblečení se dá ještě využít, že nám už třeba nesedne, ale jiný se ho s láskou ujme! Proto jsme v několika třídách uspořádali módní přehlídky z přineseného oblečení.

U nás ve škole je charitativní sběr naprosto normální, všichni jsou na něj zvyklí. Teď jsme to ale pojali jinak. Každý si zavázal oči a pokusil se sám obléci, aniž by tušil, co si na sebe bere. Protože některé modely byly vskutku kuriózní, módní přehlídka byla nutností. Některé třídy byly opravdu důsledné, vybudovaly si molo, osvítily, zapojily hudbu, aby se jim lépe promenádovalo.

Jsem ráda, že se hojně zapojili i kluci, kteří si ze sebe dokázali udělat legraci a to se cení! Krásně jsme rozvíjeli kreativitu, estetický pohyb a vnímání hudby.

Po skončení přehlídek si vždy každý mohl vzít z hromady oblečení vše, co využije a co se mu líbí! Co se nerozebere, obdrží potřební nebo Diakonie Broumov, což je jediné solidní řešení, které se pro zbylé oblečení naskýtá.

Protože aktivita měla napříč třídami úspěch, budeme ji opakovat zhruba každé tři měsíce. Dále pak pevně doufám, že se slečny ze septimy opět ujmou velkého swapu na terase, který byl loni parádní.

 

Jitka Kováříková