15. 9. 2023
Kvinty ve Velých Losinách

Hned v prvním týdnu nového školního roku se vydaly třídy 5. ročníku gymnázia na přírodovědně – humanitní kurz do Velkých Losin. Jako pedagogický doprovod na celý vzdělávací seminář dohlíželi pan učitel Pěkný, paní učitelka Šímová a paní učitelka Frydlová.           

Vydařené počasí po celé čtyři dny a krásné prostředí Jeseníků nám umožňovalo spoustu vzdělávání a výletů po okolí. Program byl velice pestrý, a tak jsme navštívili jak unikátní dřevěný kostelík v Maršíkově, tak i zámek ve Velkých Losinách, poslechli jsme si přednášku od pracovníka CHKO Jeseníky anebo výklad o výrobě papíru v samotném Muzeu papíru ve Velkých Losinách a absolvovali exkurzi do bioplynové stanice Rapotín. Naše výprava se podívala dokonce do podzemí, a to při příležitosti prohlídky přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, nebo naopak na samotný nejvyšší bod Moravy při výšlapu na Praděd. 

Obě kvinty si výjezd užily a zde jsou přiloženy fotky z jejich vlastní dokumentace.