5. 6. 2023
Berlin, Berlin...

leitmotiv písničky od skupiny „Einshoch6“ nás provázel po celou dobu poznávacího výjezdu do hlavního města Německa.

Za nádherného počasí jsme po tři dny nasávali atmosféru multikulturního tepu velkoměsta. Počínaje prohlídkou základních symbolů jako je „Brandenburger Tor, Reichstag“ nebo „Berliner Mauer“, přes návštěvu sbírek klasického antického umění v Pergamon museu, až po uvolněnou atmosféru subkultur, které z Berlína vytvářejí výraznými graffiti charakter genius loci.