1. 5. 2023
Krajské kolo SOČ

Středoškolská odborná činnost je specifická. Nejedná se o soutěž, jako jsou olympiády. Tam záleží pouze na znalostech a schopnosti je v krátkém čase několika hodin prokázat. SOČ je o nadšení, dlouhodobé práci a hlavně, o schopnosti desítky i stovky hodin strávených nad tématem přenést na papír-do vědecké práce. Ti, kteří se pak dostanou do krajského kola, nemají problém zvládnout nástrahy jakékoliv vysoké školy. Nejlepší „sočky“ mohou klidně konkurovat pracím bakalářským, v některých případech i magisterským. Ze „sočkarů“ roste intelektuální a vědecká elita země.

V letošním roce naši školu reprezentovalo rekordních 8 prací. Jejich přehlede najdete v předchozím textu ke školnímu kolu. 8 prací svědčí o talentovaných studentech a dobré koncepční práci učitelů. Poděkovat je třeba i vědeckým pracovníkům (zejména doktorandům), kteří studenty na různých odborných pracovištích často vedou.

Výsledky „soutěže“ nejsou tak podstatné. Zásadní je práci sepsat a obhájit před komisí i diváky. Přesto. Nejlepšího umístění dosáhla A. Blahošová v oboru molekulární biologie (1. místo s prací: „Identifikace a charakterizace sloučenin inhibujících endonukleasu Rift Valley fever viru“) a A. Kasalová v matematice (3. místo s prací „Nekonečná slova s konstantními mezerami“). Obě by nás měly reprezentovat v kole národním, které se uskuteční v červnu, v Plzni.

M. Vašák