2. 4. 2023
Filosofická olympiáda

Martin Vukičević, student oktávy A našeho gymnázia, obsadil 4. místo v celostátním kole filosofické olympiády.

Studenti septim a oktáv Malostranského gymnázia se zúčastnili 4. ročníku filosofické olympiády, pořádané Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Té se letos zúčastnilo přes 500 studentů a studentek z více než 40 středních škol z celé ČR. Do druhého kola postoupilo přes 70 studentů a studentek, z naší školy dokonce hned čtyři (Martin Vukičević 8.A, Otto Jindřich Mudra 8.A, Karim Ismail 7.A, Vojtěch Tuček 7.A).

Úkolem 1. kola bylo vypracovat test, který se skládal ze tří okruhů: Dějiny filosofie, Otázky z teorie argumentace a filosofie ve světě kolem nás a Myšlenkové experimenty ve filosofii + teorie her.

Ve 2. kole měli postupující za úkol vybrat jednu ze dvou předložených tezí, kriticky zhodnotit její tvrzení a pokusit na základě vlastní argumentace o její potvrzení či vyvrácení:

1. „V současných bioetických diskuzích rezonuje téma etické přípustnosti genetických úprav lidských embryí. Propagátoři genetických manipulací argumentují obrovským potenciálem editace lidského genomu za účelem vymýcení řady vývojových vad a nemocí, se kterými si medicína neví rady. Přitom však přehlížejí řadu možných negativních důsledků pro společnost, které jasně převažují deklarované přínosy. Od otevření cesty genetickému vylepšování dětí, které by vytvořilo novou kastu superlidí, nerespektování lidské přirozenosti, až po pošlapávání práv dětí, které se mohou nedobrovolně a nevratně stát biologickým projektem svých rodičů, aniž by se kdokoliv ptal na jejich názor.“

2. „Zvířata chovaná na farmách pro své maso by (na rozdíl od těch žijících divoce a lovených ze stejných důvodů) nikdy neexistovala, pokud by je lidé pro účely budoucí konzumace nenechali přivést k životu. To znamená, že by nemohla čerpat z žádných forem potěšení, která jim jsou během existence k dispozici. Pakliže je život, jenž jim „byl dán“, stráven v podmínkách respektujících všechny jejich etologické potřeby, a je jim posléze rovněž odebrán humánním způsobem, zdá se být celý proces přínosný jak pro ně, tak pro osoby jejich maso pojídající.“

Martinovi i ostatním reprezentantům srdečně gratulujeme a fotografie naleznete v galerii.

 

Jan Vašíček