21. 3. 2023
Němčináři ve Švýcarsku

Tento rok vyjela do švýcarského Kreuzlingenu u Bodamského jezera skupina němčinářů ze sext.

V rámci projektu „Chléb pro všechny“ jsme byli opět pozváni partnerskou volnočasovou organizací reformní církve, kterou vede paní Andrea Bevelaqua.

Ubytování v ochranném krytu tamní školy (bez oken a internetu) spolu se skupinou 17 žáků z německého Marburku a jejich farářem bylo intenzivním zážitkem.

Výborné stravování zajišťované mnoha různými dobrovolníky.

Program byl jako každý rok velmi nabitý a zajímavý – návštěva Open Place, prohlídka města Kostnice s muzeem Jana Husa, návštěva místní hasičské zbrojnice, prohlídka ojedinělé instalace „postních jesliček“ v křesťanské kostele, návštěva školy, včetně aktivní účasti našich žáků ve výuce, cyklovýlet na ostrov Reichenau (Unesco), Rýnské vodopády, účast na projektu Chléb pro všechny – pečení houstiček, jejich následný pouliční charitativní prodej a hudební vystoupení (výtěžek poputuje do Konga na obnovu krajiny po těžbě nerostů) a celý pobyt byl zakončen předvedením divadelního představení našich žáků o životě Jana Husa na slavnostní mši v místním kostele.

Naše představení navštívil mimo jiné starosta města Kreuzlingen a zástupkyně českého velvyslanectví v Bernu. Vyšlo o nás několik pochvalných článků v místním tisku.

Budeme zase dlouho vzpomínat!