1. 2. 2023
OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚŠNÝMI AKCEMI I. POLOLETÍ

Ve spolupráci s organizací Tactical Tech, jež spolupracuje s občany a organizacemi občanské společnosti na zkoumání a zmírňování dopadů technologií na společnost, jsme se se studenty většiny tříd NG a většiny tříd 2. stupně ZŠ zúčastnili interaktivního projektu What the Future Wants (Kam směřuje budoucnost) zaměřeného na mladé lidi, který představuje různé pohledy na technologie, od osobních přes politické až po planetární rozměr.

Tato interaktivní výstava je příležitostí pro mladé lidi, aby se zastavili a zamysleli se nad tím, co to znamená vyrůstat v digitálním světě, aby si položili zásadní otázky týkající se technologií, aby si ozřejmili, co chtějí zachovat a co chtějí změnit ve své digitální budoucnosti – Jaké to je vyrůstat v digitálním světě? Jaký to na vás má dopad? A co byste chtěli ve své digitální budoucnosti změnit a co byste chtěli zachovat?   

FOTO ZDE

 

Studenti tercií v projektu mediální gramotnosti pokračovali ve workshopu společnosti Fak(e)ticky, který byl zaměřen na ověřování informací, hledání primárních zdrojů a odlišování fakt od dojmů a názorů.

Terciáni v rámci literárního projektu Holocaust aneb I ve válkách žijí děti nejenže četli beletrii inspirovanou tímto tématem, ale též navštívili program Hanin kufřík v Židovském muzeu a zúčastnili se besedy s pamětnicí – paní Michaelou Vidlákovou, která vzpomínala na své dětství a pobyt v Terezíně.   

FOTO ZDE

 

Zájemci z řad septimánů a sextánů se zúčastnili řečnické soutěže AGORA pro studenty SŠ. Krom velkých pochval si náš tým odnesl i ocenění pro nejlepšího řečníka, jímž se stala Julie Smejkalová ze septimy A.  

FOTO ZDE

 

V našem ohlédnutí nemůže chybět úspěch Martina Vukičeviče z oktávy A, který vyhrál obvodní kolo dějepisné olympiády a bude tak reprezentovat naši školu a Prahu 1 na celopražském klání. Tématem letošní soutěže je Rozdělený svět a Československo v něm 1945–1992. Gratulujeme, děkujeme za reprezentaci a držíme palce do dalšího klání.