11. 12. 2019
Návštěva Rudolfina

Prima B navštívila komentovaný koncert Beethovenovo a Kabeláčovo Mystérium času v Rudolfinu.