1. 10. 2017
Imatrikulace primánů

Ve úterý 26. 9. odpoledne proběhla v Českém muzeu hudby imatrikulace prim.

Po úvodním slovu ředitele školy Tomáše Ledvinky studenti převzali z rukou svých třídních učitelů Kamily Hellerové a Lenky Andrlové pamětní listy stvrzující jejich nově nabytý status gymnazistů.

Tento slavnostní okamžik po celou dobu doprovázel školní sbor Josef, který v několika vystoupeních předvedl novým primánům i jejich rodičům a blízkým své umění.

Fotogalerii z imatrikulace naleznete zde.