přípravná třída

Přípravná třída je určena dětem předškolního věku a dětem s odkladem školní docházky.

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro přípravný ročník. Kapacita přípravné třídy je 15 žáků.

Výuka probíhá denně od 8.00 do 11.40 hodin v blocích, zaměřených zejména na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností, rozvoj grafomotoriky, prstová cvičení a logopedická cvičení. U žáků s odlišným mateřským jazykem také na schopnost porozumění v českém jazyce a rozvoj slovní zásoby.

Dále je kladen důraz na rozvoj hrubé i jemné motoriky s využitím různých druhů pomůcek, rozvoj motorické koordinace a také na dechová a artikulační cvičení.

Žáci přípravné třídy mohou rovněž navštěvovat školní družinu a zapojují se do všech aktivit školy, včetně zájmových kroužků.

Stravování pro ně zajišťuje školní jídelna v Karmelitské ulici.

Třídní učitelka: Květa Joslová