12. 10. 2023
Zengerovka live! a 5.A

Třída 5.A navštívila multimediální program Zengerovka LIVE! v galerii Kunsthalle. Děti zde měly možnost na expozice nahlížet skrze moderní technologie, jak je jim ostatně blízké. Po společné prohlídce galerie dostaly instrukce k natáčení, a poté v malých skupinkách s tabletem v ruce natáčely krátká videa. Na závěr jsme společně zhlédli všechna videa natočená pohledem dětí. Časem obdržíme soubor videí do třídy k případné další inspiraci.