Jste zde

22. 1. 2023
Projektová výuka - osobnosti 19. století

V hodinách vlastivědy se naše třída momentálně věnuje období 19. století. V našich zemích bylo toto století plné velmi výrazných osobností, jejichž jména jsou nám známá do dnes. A právě za takovými jmény se naše třída vydala v posledním týdnu před Vánoci na Vyšehradský hřbitov.   Během návštěvy hřbitova jsme si poslechli předem připravené referáty a dozvěděli jsme se tak mnoho zajímavého ze života například Julia Mařáka, Boženy Němcové, Bedřicha Smetany, Františka Křižíka, Emy Destinové, Svatopluka Čecha a mnohých dalších. Děti si připravily i otázky, kterými si navzájem ověřovaly pozorné naslouchání. Víte třeba, v kolika letech zemřela Božena Němcová? Která díla vytvořil Bedřich Smetana? Jaké náměty nejčastěji maloval Julius Mařák? Jak se jmenuje Hynais křestním jménem? Čemu se věnoval Jan Evangelista Purkyně?