7. 1. 2023
Recitace pro seniory z Prahy 1

Třída 5.A si v hodinách českého jazyka připravila recitační pásmo pro seniory. Pásmo děti sestavily z básniček se zimní a vánoční tématikou. Na výběru bylo znát, že si básničky hledaly děti samy. Našly se krátké i delší, žertovné i romantické, dětské říkanky i složité verše. Z básniček děti sestavily sborník, který dostal každý senior na památku. Jako obal sborníků děti použily vánoční přání od kamarádů ze školní družiny z oddělení paní učitelky Omesové. 

S recitačním pásmem navštívila třída 5.A Domov s pečovatelskou službou Týnská a Domov s pečovatelskou službou Pštrossova. Na obou místech byla recitace součástí vánočních besídek a účastnili se jich kromě samotných seniorů také zástupci zřizovatele, tedy Prahy 1. Pro děti je to zajímavá zkušenost, která navíc dává jednoznačný smysl. Ve spolupráci s DPS budeme pokračovat i nadále při různých vhodných příležitostech. 

Děkujeme všem, kteří nás během přípravy podporovali. 

Za třídu 5.A

Mgr. Niké Slabová