31. 10. 2022
Život na vsi, jak jej neznáte

V pátek 21.10. navštívila třída 5.B Národopisné muzeum Národního muzea v Letohrádku Kinských. Pro žáky byl připraven program "Život na vsi, jak jej (ne)znáte...", který žáky zážitkovou formou seznámil s tradiční lidovou kulturou a životem našich předků se zaměřením na přírodní materiály, práce na poli, řemesla, kroje a bydlení v polovině 19. století. Žáci pracovali aktivně ve skupinách v expozici s pracovními listy. Součástí programu byla také výtvarná dílna, kdy si žáci metodou modrotisku vyzkoušeli tisk na kapesníčky.