Jste zde

30. 10. 2022
Škola v přírodě 5.A v Krkonoších

Druhý říjnový týden strávila 5.A na škole v přírodě ve Špindlerově Mlýně - Labská. Pobyt byl věnovaný zejména turistice a environmentální výchově. Během šesti dnů jsme nachodili okolo 80 kilometrů, nejdelší trasa vedla ze Špindlerovy boudy přes hřebeny k pramenům Labe. Pracovali jsme s mapou a buzolou, orientovali se v krajině. Na chalupu za námi přijel lektor z KRNAPu s přednáškou o Krkonoších z hlediska ochrany přírody, další přednášku jsme absolvovali ve Vrchlabí ve vzdělávacím centru Krtek, navštívili jsme rovněž středisko pro záchranu volně žijících živočichů. Prošli jsme několik naučných stezek a poznatky získané na přednáškách ověřovali v přírodě. Například rozlišování původních (některých endemitních) a invazivních rostlin. Během pobytu jsme hráli spoustu her a aktivit připravených samotnými dětmi, připravovali jsme ohniště a oheň k opékání buřtů, vykopávali jsme brambory, které byly následně k večeři. Počasí nám mimořádně přálo a mrholit začalo až při samotném odjezdu.