10. 3. 2024
Španělština s rodilou mluvčí

Na pár týdnů jsme měli tu čest přivítat na naší škole rodilou mluvčí ze Španělska, Mercedes. Společně jsme strávili několik vyučovacích hodin, dozvěděli jsme se něco nového o životním prostředí, zkusili si jiný způsob výuky a hlavně jsme si mohli vyzkoušet, zda bychom se ve Španělsku domluvili.

Moc jsme si to užili a těšíme se, až se opět uvidíme, tentokrát ale ve Španělsku!

Ema Kučerová, 5. BG