28. 4. 2023
Přijímací zkoušky

Výsledková listina po náhradních termínu a vzor odvolání jsou k dispozici v sekci pro uchazeče.