7. 2. 2023
PISA 2022-23

Naše škola byla jednou ze 430 škol, které se zúčastnily měření úrovně matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti u patnáctiletých žáků. Výsledky máme ve všech třech oblastech vynikající.

Pro nás je nejlépe vypovídající porovnání se 60 zúčastněnými osmiletými gymnázii.

Maximální počet bodů z každého testu byl 500.

Podrobnou zprávu zveřejněnou Českou školní inspekcí naleznete zde.