20. 12. 2022
Prevence na Malgymu

V rámci primární prevence probíhají na naší škole zajímavé workshopy zaměřené na zdravotní důsledky kouření spojené s problematikou e-cigaret a nikotinových sáčků. Dalším tématem jsou nástrahy a nebezpečí na internetu a program zaměřený na vnitřní a vnější krásu těla.

Žáci se aktivně zapojují do debat a zároveň si tříbí a ujasňují svoje hodnoty a priority a sami si formují vlastní názor na danou problematiku.