12. 4. 2022
Olympiáda ve francouzském jazyce

Gratulujeme studentkám Markétě Treglerové ze 4.AG a Janě Knopové ze 6.BG ke skvělému umístění v krajském kole olympiády ve francouzském jazyce.

Markéta soutěžila v kategorii ZŠ/VG I. a Jana v kategorii SŠ II.   

Monika Seethaler