21. 10. 2021
Dramaticko-výtvarná dílna

Kvarta A se zúčastnila dramaticko-výtvarných dílen pod vedením naší absolventky a studentky AVU a DAMU.

Prožila příběhy figur na obrazech různých malířů a pronikla emocemi obrazů abstraktních.