27. 6. 2024
Aukce 6.AZ a 6.BZ

Během května a června proběhly dvě školní akce pro rodiče a jejich děti, a to výtvarná aukce. Žáci si sami dražili obrázky a autor vždy popsal své dílo.

Třída 6.AZ vydražila díla za 5 100 Kč (2/3 půjdou na podporu ošetření zraněného zvířete a zbytek do třídního fondu).

Třída 6.BZ vydražila svá díla za 1 700 Kč (peníze jdou zatím do třídního fondu – ještě se rozhodne na třídnické hodině, jak se s nimi naloží).

Děkujeme všem zúčastněným za příjemnou akci na školního konci roku. Více v galerii 6.AZ a 6.BZ.

Výtvarnice