5. 1. 2024
Vánoce na statku

V posledním adventním týdnu žáci 2.A a 2.B společně vyrazili do Třebíze, aby se dozvěděli, jak naši předci slavili advent a jaké zvyky a tradice se dochovaly do dnešních dnů. Na statku je přivítal hospodář se svojí ženou, která je provedla obydlím a dala ochutnat domácí vánočku. Setkali se se svatou Lucií a dobrosrdečná stařenka na vejminku všem vyvěštila, co je čeká příští rok. S děvečkou a čeledínem si zazpívali koledu a vyrobili si vánoční přívěšek.